top of page

Personvernerklæring og informasjonskapsler (COOKIES)
 

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Bajazz AS samler inn og behandler personopplysninger. Det er Bajazz AS v/daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Bajazz AS. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Bajazz AS behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi benytter IKKE informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern. Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak påmelding til kurs/klasser, workshops, sommerskoler og audition, og i noen tilfeller samtykke fra foresatte. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag. Dersom Bajazz AS skal behandle personopplysninger til barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv kan administrere via «Mine sider». Opplysninger vi registrerer kan være navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde, type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – BRUK AV TREDJEPART

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor Bajazz AS. Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i utgangspunktet være samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert vil alltid være kjent med vår utlevering. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE OG SLETTING

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Bajazz AS sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, og senest etter 6 måneder, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet. Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til e-post adresse trine@bajazz.no. Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt på e-post adresse trine@bajazz.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

bottom of page