Semesteret høsten 2021: 

  • Semesterstart: uke 34, mandag 23.august 2021

  • Vi holder stengt uke 40 pga høstferie

  • Semesterslutt (kurs på ettermiddag/kveld): uke 47

  • Semesterslutt (SFO-henteordning): uke 50

 

SFO-henteordning:​

Tilbyr henteordning i buss for elever ved Jar, Stabekk, Grav, Lysaker, Haslum, Levre, Løkeberg, Høvik Verk og Høvik skole.
Ikke tilbud fra din skole, ta kontakt med trine@bajazz.no

Forestilling 2021: 

  •  Juleforestilling Bekkestua Arena. Info kommer snart.

 

Vi holder stengt: